Pripravujte sa s nami!

Komplexná ponuka prípravných kurzov pre žiakov základných škôl a pre študentov stredných škôl, ktorí sa hlásia na vysoké školy v Českej republike. Prípravné kurzy pre žiakov ZŠ sú certifikované spoločnosťou EXAM testing. Prípravné kurzy na prijímacie skúšky na VŠ vznikajú v spolupráci so spoločnosťou Kurzy-Fido.cz, jednou z najvýznamnejších českých agentúr zameraných na prípravné vzdelávanie.

Kvalitný a overený lektorský tím, vysoká úspešnosť na prijímacích skúškach na VŠ, pokrytie celej SR (príprava na VŠ: Bratislava a Košice, príprava na SŠ: Bratislava). Premyslená koncepcia kurzov, v cene ktorých je obsiahnuté všetko potrebné na prípravu na prijímacie skúšky.

Kurzy na VŠ v ČR

 • pripravujeme na TSP MU (Testy študijných predpokladov Masarykovej univerzity v Brne), OSP Scio (všeobecné študijné predpoklady pre Národné porovnávacie skúšky) a matematiku pre VŠE v Prahe
 • naše kurzy pokrývajú prijímacie skúšky na viac ako 40 fakúlt v ČR, vrátane všetkých fakúlt Vysokej školy ekonomickej v Prahe, väčšiny fakúlt Masarykovej univerzity v Brne, Právnickej fakulty UK a iné
 • špičkový lektorský tím
 • individuálny prístup k študentom - výučba v malých skupinách
 • úspešnosť na prijímacích skúškach na VŠ v niektorých skupinách študentov prekročila 95 percent

Kurzy pre žiakov ZŠ

Prípravné kurzy pre žiakov ZŠ - certifikované spoločnosťou EXAM testing

 • pripravujeme žiakov 5. ročníka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá a žiakov 8. a 9. ročníka na Testovanie 9 a na prijímacie skúšky na stredné školy
 • využívame osvedčenú metodiku a materiály spoločnosti Exam testing
 • špičkový lektorský tím - lektori s dlhoročnou praxou v spoločnosti Exam testing
 • delenie žiakov do skupín podľa vstupnej úrovne vedomostí
 • v cene kurzu je študijný materiál pre žiakov, tematické a cvičné testy
 • miesto konania kurzov je dobre dostupné
 • na kurzoch je príjemná atmosféra
 • ponúkame najvyššiu kvalitu za prijateľnú cenu

Aktuality

15.1.2016
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že všetky prípravné kurzy na prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnáziá pre žiakov 5., 8. a 9. ročníka v tomto školskom roku sú už plne obsadené. Prihlasovanie do nich už nie je možné. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s Vami v budúcom školskom roku. Prihlasovanie do kurzov v školskom roku 2016/2017 umožníme od začiatku júla 2016.
30.11.2015
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od dnešného dňa je možné prihlasovanie žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl do prípravných kurzov na prijímacie skúšky na stredné školy a na osemročné gymnáziá v školskom roku 2015 / 2016, ktoré sa začnú v januári 2016. Bližšie informácie a prihlášku nájdete v sekcií Prípravné kurzy na SŠ. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s Vami.
14.10.2015
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že všetky prípravné kurzy na prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnáziá pre žiakov 5., 8. a 9. ročníka, ktoré sa začínajú v októbri 2015,sú už plne obsadené. Prihlasovanie do nich už nie je možné.Ďalšie kurzy budeme otvárať v januári 2016.Prihlasovanie do nich umožníme koncom novembra 2015. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s Vami.
28.9.2015
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že všetky prípravné kurzy na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá pre žiakov 5. ročníka základnej školy, ktoré sa začínajú v októbri 2015,sú už plne obsadené. Prihlasovanie do nich už nie je možné.Ďalšie kurzy budeme otvárať v januári 2016.Prihlasovanie do nich umožníme koncom novembra 2015. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s Vami.